Vay theo lương

Vay tín chấp theo lương chuyển khoản

Vay tín chấp theo lương chuyển khoản ở HCM là hình thức vay tiền không cần thế chấp tài sản, xét duyệt khoản vay cho khách hàng dựa trên mức lương tiền mặt mà khách hàng lĩnh hàng tháng. Thời gian làm việc trên 3 tháng kể cả thời gian thử việc và tối thiểu trên 3 […] Xem chi tiết

Vay tín chấp theo lương tiền mặt

Vay tín chấp theo lương tiền mặt ở HCM là hình thức vay tiền không cần thế chấp tài sản, xét duyệt khoản vay cho khách hàng dựa trên mức lương tiền mặt mà khách hàng lĩnh hàng tháng. Thời gian làm việc trên 3 tháng kể cả thời gian thử việc và tối thiểu trên 3 […] Xem chi tiết